Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

T5-lansering 1 februari 2013

Systembolagets exklusiva produkter med lansering i ett 40-tal butiker. (T5)

Ingen direkt kioskvältare på papperet. 2010 Voss Estate Pinot Noir kan vara intressant att prova för att se om den håller måttet som insteg-pinot.

En del öl för våra ölfantaster släpps också

T5 lansering 1 februari 2013
 
Toppen