Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Tasted Journal

Kostjan

Mot bättre vetande
SV: Tasted Journal

Anders Landström skrev:
Kanske flera av er redan läst Tasted Journal samt till och med skrivit om den på forumet men om ni har missat den så rekommenderas den verkligen. Bra källa med hyfsat kunniga provare.

Denna sida hade jag missat

TACK !!
 
Toppen