Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

The Greatest Winemakers

Farr Vintners har producerat ett antal bilder över kända vinmakare som kommer att säljas till hugade kunder. Fotograf är Colin Hampden-White.

Något att pryda väggen med kanske :)

edit: La upp en bild för champagnenördarna också :)

www.greatestwinemakers.com/

Lalou%20Bize-Leroy%20-%20Domaine%20LeroySM.jpg

Lalou Bize-Leroy, Domaine Leroy

DSC01107th.jpg

Hubert de Bouard, Château Angelus

Richard%20Geoffroy%20-%20Dom%20PerignonSM.jpg

Richard Geoffroy, Dom Pérignon
 
Toppen