Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Tyska vetenskapsmän

Eftersom dagen går åt till viktiga konferenssamtal så har jag utökat mina kunskaper inom flera områden.

Den här häpnadsväckande och brinnande frågan som många gånger hållit mig sömnlös har äntligen blivit löst. Jag vill inte föregå den spännande läsningen och lägger därför bara in en länk till artikeln på Decanter.

http://www.decanter.com/news/274489.html
 
Toppen