Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vad har hänt med Anders Landström?

Fått en del frågor om min låga aktivitetsnivå på forumet. Det är ett antal saker som ligger bakom den, varav inget relaterat till mitt engagemang mot forumet. Istället bygger det på en kombination av resor, sjukdom och fler resor. Har iallafall från ett vin och matorienterat perspektiv besökt Mosel, Champagne och Bourgogne samt ätit mat på restauranger som La Tour d'Argent och Restaurant Schloss Berg. Besök hos producenter som Krug, Savart och Domaine Olivier samt ett par vinbarsbesök finns på listan över gjorda aktiviteter.

Rapporter kommer så småningom. Nu ska jag bara plocka upp arbetet och dra igång min aktivitet på forumet igen
 
Toppen