Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vem tycker du har betytt mest för dryckesindustrin i Sverige 2008?

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Vem tycker du har betytt mest för dryckesindustrin i Sverige 2008?

Hejsan!

Vi vill ha din hjälp!

WOWProNews tänker utse den person som betytt mest för dryckesindustrin i Sverige 2008.
Vi vill ha din nominering (gärna med motivering) senast onsdagen den 3 december.
Alltså:
Vem har betytt mest för dryckesindustrin i Sverige 2008?
Och gärna med en kort motivering.
Svara på denna mejladress: info@wownews.se eller svara på detta mejl.

Tack för ditt deltgande!

Mvh

Redaktionen

Så mina vänner! Det är bara att whippa ihop lite rekommendationer och skicka in till red. Allt från Anitra till Krug88!

De vill ha vår hjälp!
 

SUPRA

Bäst
SV: Vem tycker du har betytt mest för dryckesindustrin i Sverige 2008?

Kan vi inte gå ihop och rekommendera Anitra allihopa?
 
Toppen