Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vin och Deli Göteborg 17/3

Trådskapare
M

Magikern

Medlem
En pappersbiljett till mässan finns fortfarande om någon är sugen. Jag är rätt säker på att både Fredag och Lördagsbiljetterna är utsålda. Bara att skicka ett pm om intresse finns.
 
Toppen