Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Vinmisshandel

lepatrik

Medlem
Av en slump tittade jag på y'quem 88 på sb:s hemsida
Observera hur 15 st ligger förvarade i vinkylar i vinkällarbutikerna
Observera också hur en ligger i Växsjö med placering "Trä-02"....

Kronobergs län
Butik Lagersaldo * Hyllplats
Klostergatan 12-14, VÄXJÖ 1 st Trä-02
Skåne län
Butik Lagersaldo * Hyllplats
Hansacompagniet, Malmborgsgatan 6, MALMÖ 2 st VK-K4
Stockholms län
Butik Lagersaldo * Hyllplats
Regeringsgatan 44, STOCKHOLM 8 st vk- kyl-05
Västra Götalands län
Butik Lagersaldo * Hyllplats
Nordstan, Lilla Klädpressaregatan, GÖTEBORG 5 st vinsval 05
 
Toppen