finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

 • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

byob

 1. Christer J

  BYOB-Riesling

  Jag skulle tycka det vore roligt och intressant att ordna en/flera BYOB-Riesling för max 6 personer i Göteborg. Finns det intresse för det bland forumets medlemmar?
 2. Christer J

  Champagneträff i Göteborg

  Efter att ha träffat några trevliga forummedlemmar (@LeChat och @JC:s Vintankar) och talat om hur roligt det vore med en träff i Göteborg där vi dricker champagne så anmäler jag följande förslag: Vi träffas och dricker tex 2008 och gör det till årlig återkommande träff med noteringar så man kan...
Toppen