finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

drc

  1. Oscarsvin

    DRC från Vinunics guldklubb

    Hej på er! Har vi några här med erfarenheter kring hur stora ens chanser är att få tag på viner från DRC genom Vinunics guldklubb? Jag har länge funderat på att köpa medlemskapet just på grund av detta men har inte kommit vidare. Hur är era erfarenheter/tankar?
Toppen