finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

köptips

  1. FredrikC

    Champagne - De senaste inköpen, diskussioner och tips

    Eftersom vi blir fler och fler på forumet som dricker och köper champagne så vore det kul att samla allt det i en tråd så man slipper scrolla förbi massa gammal DRC, Petrus osv för att få se era guldkorn. Vi kan ha kvar vad som dricks i den andra tråden men inköp osv kan vi ha här. Som...
Toppen