finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

 • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

provning

 1. Crist(al)ian 77

  1995 Horistontal med Måns Backlund

  Stockholmarna provar Vilmart och lundaborna kör Cristal men för att återställa ordningen så blev det lite mat och champagne i Göteborg också. Efter några års väntan var det äntligen dags för en provning av ett av de minst nämnda eller åtminstone provade toppåren i Champagne, nämligen 1995. Maten...
 2. Crist(al)ian 77

  Provning av mogen NV-champagne

  Blindprovning av mogen NV-champagne som köpts för drygt ett decennium sedan. Är det värt att satsa på NV var frågan som skulle besvaras. Jag har själv misstänkt det och därför funderat på att köpa lite magnumlådor och testa men det har aldrig blivit av. Tack vare @LarsW som sparat en blandlåda...
 3. Crist(al)ian 77

  Billecart-Salmon 96 horisontalprovning

  Billecartprovning med alla 96or förutom rosén som var från 98. Har länge gillat Billecart men detta var den första rena Billeprovningen jag varit med om. Deltagare från forumet var @Jos, @Elvis, @Thirsty, @vintomas, @Stefan J och @v00alex som stod för de flesta flaskorna och lokal. Billecart...
Toppen