finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

#vinauktion

  1. StefanAkiko

    Efterköpskänslor - vinauktioner

    Jag börjar ha en hel orkester med olika efterköpskänslor från vinauktioner. Två ggr har jag fått hem Montrose som varit Rudyesque, bla en '86:a som presterade i nivån yngre Haut Medoc Cru Bourgeois… Har därför slutat köpa dyrare viner på auktion där proveniens inte är varken kontrollerbar...
Toppen