finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

vinimportör

  1. thunberg

    Sortimentsprovning Franska Vinkompaniet 16 januari 2019

    Detta är en sammanställning av de viner på provningen som jag fann mest intressanta. Det är inte så att resterande viner som fanns att prova var dålig, tvärtom så blev jag förvånad över den höga nivån rakt igenom. Men för att inte upprepa mig själv alltför mycket, många viner kan smaka likadant...
Toppen