finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

vinkunskap

  1. Mattias Schyberg

    Låt oss dela en pava – januari 2019 – 2017 Craven Syrah The Firs Vineyard (72752)

    Vill inleda med att tacka för att jag fick chansen att välja vin igen och även tacka forumet för att ni har lyckats hålla liv i aktiviteten så länge. Minns väl hur en del uttryckte skepsis att hålla liv i den här typen av aktiviteter när jag inledde de första stapplande stegen för drygt 4 år...
Toppen