Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

2007 i Chablis?

chambertin

Medlem
SV: 2007 i Chablis?

David W skrev:
Någon som vet hur 2007 är för Chablis?
Senaste RVF hade lite info. Årgången får 14/20. Verkar vara en årgång som kan vinna på lagring. Grand Crû-vinerna verkar vara klassiska med ren frukt och bra firskhet. Risken/Svagheten med årgången verkar vara att många har skördat för tidigt vilket resulterat i tunna/magra viner.

Ingen årgång jag skulle kasta mig över i nuläget utan att först prova. Dessutom finns ju fortfarande både -05 och -06 på marknaden som ju på det stora hela är riktigt bra (framför allt -05)
 
Toppen