Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Äntligen! Alkoholfri Whiskey!

Öhman

Medlem
SV: Äntligen! Alkoholfri Whiskey!

Om det inte är ett skämt så lär de ju stöta på problem vid försäljning och marknadsföring.
Du får inte kalla något för whisky som har lägre alkoholhalt än 40%.
Skulle passa mig för att beställa en container innan den saken är utredd.
 
Toppen