Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Äntligen kan Krug kontrollera sitt drickande...

Andreas L

Medlem
Nivåmätare på vinbox ger kontroll på drickande

Lagom till midsommarkommer Sveriges första vinbox med nivåmätare. Det är storsäljaren Leva frånBulgarien som utrustats med en remsa man själv kan dra ut för att enkelt kan sehur mycket man druckit.
— Vi tror att mångakonsumenter kommer att uppskatta vår nya nivåmätare. Det är svårare att ha kollpå hur mycket som dricks när man har en vinbox liggande och det här är vårlösning, säger Björn Wittmark, produktchef och miljöansvarig på GiertzVinimport.
::)
 
Toppen