Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Alkoholpolitik inför riksdagsvalet 2014

Riksdagsvalet 2014 närmar sig med stormsteg. Ett tillfälle då vi medborgare har möjlighet att påverka hur vi vill att Sverige ska styras de närmaste fyra åren. Som inför alla val mår demokratin bra av debatt. Debatt om hur vi medborgarna vill ha det.

I Sverige saknas idag mångt och mycket oberoende diskussioner om alkohol i samhället, framförallt kring alternativa möjligheter att kombinera det kulturella arvet och intresset kring vin med en ansvarsfull hantering av de problem alkohol trots allt kan orsaka. Diskussioner kring det egna valet kontra statlig styrning och monopol. Det finns ett "konsensus" att den svenska "modellen" är den enda rätta. Ett konsensus som drivs av starka ekonomiska krafter, det statliga monopolet, ett spelfinansierat IOGT-NTO samt myndigheter och av dessa finansierade forskare. Även alkoholindustrin stödjer modellen då det medger att högre priser och marginaler kan säkras på en reglerad marknad. Det är naturligtvis svårt att matcha resurserna dessa organisationer och företag gemensamt besitter men låt oss göra ett försök.

I det här ämnet kan vi diskutera alkoholpolitiken i dagens Sverige, bevarande eller avskaffande av monopolet, politiker eller partier som har andra åsikter än de etablerade eller andra områden som är relevanta. Ta upp intressanta frågeställningar, debattartiklar, bloggar, kampanjer och listor på politiker som vill genomföra förändringar.

Ser fram emot en lång och uttömmande diskussion.

Allmänpolitiska frågor tar vi som vanligt i medlemssektionen.
 
absolut viktigt...alltid sagt att om 5 år finns inte sb...första gången var väl runt 2000. och det säger väl en hel del. vet att det fanns ett bra gäng påiga pojkar i gbg som låg i startgroparna att dra i gång massa skojigheter i samband med EU-inträdet...av det blev intet.

det behövs driv inom något parti för att få bort tramseriet. tyvärr stor avsaknad. säg någon parti-bunden person som vågar sticka ut hakan...

att väcka opinion av oss fåtaligt intresserade...funkar ju tyvärr inte. hur många kan vi vara...2-3000 max...som spinner igång på trevligheter. vinner inga röster på så fål röster...

tror tyvärr att det här är en icke-fråga inom de politiska sfären...
 

Mattias Schyberg

Administratör
absolut viktigt...alltid sagt att om 5 år finns inte sb...första gången var väl runt 2000. och det säger väl en hel del. vet att det fanns ett bra gäng påiga pojkar i gbg som låg i startgroparna att dra i gång massa skojigheter i samband med EU-inträdet...av det blev intet.

det behövs driv inom något parti för att få bort tramseriet. tyvärr stor avsaknad. säg någon parti-bunden person som vågar sticka ut hakan...

att väcka opinion av oss fåtaligt intresserade...funkar ju tyvärr inte. hur många kan vi vara...2-3000 max...som spinner igång på trevligheter. vinner inga röster på så fål röster...

tror tyvärr att det här är en icke-fråga inom de politiska sfären...
Pessimistisk och cynisk syn är nog det sista som leder till förändring, tror jag. Någonstans måste opinionen starta...och varför inte här bland entusiaster?
 
Trådskapare
A
absolut viktigt...alltid sagt att om 5 år finns inte sb...första gången var väl runt 2000. och det säger väl en hel del. vet att det fanns ett bra gäng påiga pojkar i gbg som låg i startgroparna att dra i gång massa skojigheter i samband med EU-inträdet...av det blev intet.

det behövs driv inom något parti för att få bort tramseriet. tyvärr stor avsaknad. säg någon parti-bunden person som vågar sticka ut hakan...

att väcka opinion av oss fåtaligt intresserade...funkar ju tyvärr inte. hur många kan vi vara...2-3000 max...som spinner igång på trevligheter. vinner inga röster på så fål röster...

tror tyvärr att det här är en icke-fråga inom de politiska sfären...

Visst är vi få, visst är motståndet massivt och ekonomiskt starkt men vi har sett många förändringar. Borttagande av importmonopol, privatimport och möjlighet att köpa via internet. Allt medans Systembolaget strömlinjeformar sortimentet och satsar allt mer på propaganda för sitt eget bevarande. Nykterhetsfanatikerna i riksdagen blir färre, 1951 var 40% av riksdagens ledamöter medlemmar i nykterhetsgruppen, idag ca 5%. Konsumtionen minskar samtidigt som öl och vinintresset ökar.

Alla förändringar tar tid. Om utvecklingen fortsätter så kommer vi nog alla att få uppleva avskaffande eller iallafall en förändring av dagens monopol. Kanske som EU-politikern Gunnar Hökmark föreslog, att monopolet för vin tas bort. Om man ska tro Systembolagets egna undersökningar är ju trots allt 30% av Sveriges befolkning inte nöjda med dagens situation. Lär räcka för att locka ett antal politiker att räcka ut handen.
 

sunqan

Vinös
Jag önskar jag kunde dela din optimism, anders. Tyvärr ser hag enn kall vinter komma. Folkhälsoinstitutet kommer att bli ålagda att freda det svenska detaljistmonopolet. Distanshandel blir olaglig pga att det defacto innebär att varan omsätts i sverige, och därmed säljs i strid med alkohollagen.
Sveriges lagar är fulla av motstridigheter. Punktskattelagen är en direkt implementation av eus punktskattedirektiv, alkohollagen däremot är en helt svensk företeelse och den har mig veterligen aldrig prövats.
dessa två kan vid ett första påseende stå i strid mot varandra, men... psl säger hur det ska gå till om det är laglig - al säger vad som är lagligt.
Det är där peder m hamnat, och om han fälls följer åtal mot franska vinlistans svenska hantlangare följt av ett korståg mot övriga.

det de "aldrig" kommer att kunna stoppa är resandeinförsel och privatinförsel, även om de kan göra det sistnämnda så krånglig4 att fraktbolagen inte åtar sig frakten (föraren blir tvungen att skicka in intyg om att vara levererats till beställaren personligen,att denne identifierat sig,varit tillräckligt gammal och nykter)

Om vi inte lyckas aktivera politikerna nu, kommer det att ta 15-20 år att k8mma dit där vi är nu.
 
Trådskapare
A
Jag önskar jag kunde dela din optimism, anders. Tyvärr ser hag enn kall vinter komma. Folkhälsoinstitutet kommer att bli ålagda att freda det svenska detaljistmonopolet. Distanshandel blir olaglig pga att det defacto innebär att varan omsätts i sverige, och därmed säljs i strid med alkohollagen.
Sveriges lagar är fulla av motstridigheter. Punktskattelagen är en direkt implementation av eus punktskattedirektiv, alkohollagen däremot är en helt svensk företeelse och den har mig veterligen aldrig prövats.
dessa två kan vid ett första påseende stå i strid mot varandra, men... psl säger hur det ska gå till om det är laglig - al säger vad som är lagligt.
Det är där peder m hamnat, och om han fälls följer åtal mot franska vinlistans svenska hantlangare följt av ett korståg mot övriga.

det de "aldrig" kommer att kunna stoppa är resandeinförsel och privatinförsel, även om de kan göra det sistnämnda så krånglig4 att fraktbolagen inte åtar sig frakten (föraren blir tvungen att skicka in intyg om att vara levererats till beställaren personligen,att denne identifierat sig,varit tillräckligt gammal och nykter)

Om vi inte lyckas aktivera politikerna nu, kommer det att ta 15-20 år att k8mma dit där vi är nu.

Sverige har redan blivit fällda två gånger i EU-domstolen. Tror att allt som kommer påminna om handelshinder noga undviks.

Rekommenderar också att ni utnyttjar alkoholstör.se som finansieras av IOGT-NTO. Inte för att skicka deras förutbestämda mail utan istället för att se vilka politiker som man aktivt kan kryssa. Alltid ett steg på vägen.
 

sunqan

Vinös
Sverige har redan blivit fällda två gånger i EU-domstolen. Tror att allt som kommer påminna om handelshinder noga undviks.

Rekommenderar också att ni utnyttjar alkoholstör.se som finansieras av IOGT-NTO. Inte för att skicka deras förutbestämda mail utan istället för att se vilka politiker som man aktivt kan kryssa. Alltid ett steg på vägen.
Fällda, ja. Men därefter har man implementerat punktskattedirektivet.
om man nu bestämmer sig föratt köra finska tricket med att göra distanshandel olaglig, är vi tillbaks på ruta ett.
en liten lj6spunkt är att ja tror en estländsk distanshandlare stämt finska staten.
 

Mmm

Medlem
Finns det något parti som ens skulle överväga tanken att föreslå ett avskaffande av monopolet?
Drömmer om att öppna en liten finewinebutik i Malmö med fina vällagrade klenoder. Men det lär inte kunna ske under min livstid :(
 

Larseman

Medlem
DN debatt idag om välfärdens valmöjligheter:
Jenny Björkman och Björn Fjaestad, forskare och redaktörer för Riksbankens jubileumsfonds årsbok, har låtit Novus ställa ett antal frågor till ett representativt urval (1017 personer mellan 18 och 79 år, 57% svarsfrekvens) som alla handlar om den "nya" valfriheten.
En av frågorna var "anser du att matbutiker ska få sälja vin, givet att man behåller åldersgränsen?"
En klar majoritet (60 procent) är positiv till vinförsäljning i matbutiker. Samtidigt är det närmare fyra av tio som avvisar tanken, vilket innebär att bara ett par procent saknar åsikt i frågan. Stor skillnad återfinns mellan borgerliga sympatisörer (71 procent) och rödgröna (49 procent), trots att KD-anhängarna ligger på samma nivå som de sistnämnda.
Hela debattartikeln kan läsas på http://www.dn.se/debatt/svenskarna-vill-ha-statlig-jarnvag-och-marknadshyror/
Jag blev nog lite förvånad över resultatet, även om undersökningar med relativt få respondenter får tas med en nypa salt. 60% positiva går ju inte riktigt ihop med det mycket starka stöd för monopolet som SB själva hävdar finns.
 

Vino fino

Medlem
60% positiva går ju inte riktigt ihop med det mycket starka stöd för monopolet som SB själva hävdar finns.
Opinionsundersökningar brukar spegla den tendens som beställaren vill få fram. Konstruktionen av frågor och ordningsföljd m.m. kan få stort genomslag.
SB har en mycket problematisk inställning till sanning och fakta och släpper aldrig ett uns information om de inte får vinkla den. (Exempelvis vore det intressant att se hur deras opinionsundersökningar är konstruerade i detalj).

Jag tror att en majoritet skulle vilja kunna köpa alkohol i vanliga butiker. Problemet är att i Svedala vet inte folk exakt hur det skulle kunna se ut eftersom ingen presenterar något alternativ. Monopolmaffian däremot har fullt spelutrymme i media och välfyllda kassor.

Om man granskar exempelvis IOGT:s idéprogram så slås man av att Systembolaget är så framträdande i deras argumentation. Varför då, egentligen? Varför tar en nykterhetsrörelse parti för ett enskilt statligt bolag? Hur kan en bolagsform anno 2014 så hårt kopplas samman med en idé som startade i mitten på 1800-talet? Om nykterhet är slutmålet, borde man då inte fundera över de mest rimliga alternativen för att nå dit snarare än att liera sig med ett aktiebolag? Varför har svenska IOGT inte analyserat andra former av regleringar av alkohol på andra ställen i världen (som funkar bättre än här)?

Det som framträder är ett helt ekosystem av olika intressenter vars huvudmål är att göda varandra och att Systembolaget ses som garanten för detta. På ett allmänt plan står det dem givetvis fritt att hålla på med sin lobbyverksamhet men på ett konkret plan betyder det att de bränner mina skattepengar för sina ändamål. Och det skall de ge fan i….
 

sunqan

Vinös
Opinionsundersökningar brukar spegla den tendens som beställaren vill få fram. Konstruktionen av frågor och ordningsföljd m.m. kan få stort genomslag.
SB har en mycket problematisk inställning till sanning och fakta och släpper aldrig ett uns information om de inte får vinkla den. (Exempelvis vore det intressant att se hur deras opinionsundersökningar är konstruerade i detalj).

Jag tror att en majoritet skulle vilja kunna köpa alkohol i vanliga butiker. Problemet är att i Svedala vet inte folk exakt hur det skulle kunna se ut eftersom ingen presenterar något alternativ. Monopolmaffian däremot har fullt spelutrymme i media och välfyllda kassor.

Om man granskar exempelvis IOGT:s idéprogram så slås man av att Systembolaget är så framträdande i deras argumentation. Varför då, egentligen? Varför tar en nykterhetsrörelse parti för ett enskilt statligt bolag? Hur kan en bolagsform anno 2014 så hårt kopplas samman med en idé som startade i mitten på 1800-talet? Om nykterhet är slutmålet, borde man då inte fundera över de mest rimliga alternativen för att nå dit snarare än att liera sig med ett aktiebolag? Varför har svenska IOGT inte analyserat andra former av regleringar av alkohol på andra ställen i världen (som funkar bättre än här)?

Det som framträder är ett helt ekosystem av olika intressenter vars huvudmål är att göda varandra och att Systembolaget ses som garanten för detta. På ett allmänt plan står det dem givetvis fritt att hålla på med sin lobbyverksamhet men på ett konkret plan betyder det att de bränner mina skattepengar för sina ändamål. Och det skall de ge fan i….
Jag tror du har delvis rätt i att majoriteten vill kunna köpa sin bira och sitt inte så sura plonk på ica (nubbe och grogg har jag ingen aning om hur vanligt det är, "tyvärr").
Däremot tror jag folk tror att alkoholskatten med detta slulle försvinna och att de skulle kunna köpa alkohol under butikernas hela öppethållande. Och det vet vi ju att det inte stämmer :) frågan är vad "folk" tycker med de förusättningarna OCH hur villiga handlarna skulle vara, framförallt om brott mot försäljningstider och ålderskontroll skulle inmebära böter motsvarande senaste årets försäljning samt 6-12 månaders fängelse för butikschefen.
 

Vino fino

Medlem
frågan är vad "folk" tycker med de förusättningarna OCH hur villiga handlarna skulle vara, framförallt om brott mot försäljningstider och ålderskontroll skulle inmebära böter motsvarande senaste årets försäljning samt 6-12 månaders fängelse för butikschefen.
Det här är ju en av Monopolisternas käpphästar, något som jag brukar kalla Myt nummer 3: Tillgänglighetsprincipen.

Alla svenskar har kanske inte varit i England men många har det. En del av dessa många kanske har gått in i en matbutik och sett att det finns gardiner ovanför de diskar som innehåller alkoholvaror. En del av dessa kanske t.o.m. kan räkna ut att man dra ned de där gardinerna.

Lagstiftning om tillgänglighet (åldersgräns, försäljningstider) finns i ett antal avancerade länder och fungerar alldeles utmärkt både för konsumenter och detaljhandlare. Men tyvärr har årtionden av propaganda gjort att svenskarna måste få en konkret modell presenterad för sig där man slår hål på myterna och presenterar realistiska alternativ innan de förstår sakfrågan. Dessvärre har vi också en mycket märklig självbild där folk automatiskt försvarar svenska egenheter utan att fundera. Det har varit relativt enkelt att sälja in myten om Systembolaget till befolkningen.
 

Peder

Medlem
Alla svenskar har kanske inte varit i England men många har det. En del av dessa många kanske har gått in i en matbutik och sett att det finns gardiner ovanför de diskar som innehåller alkoholvaror. En del av dessa kanske t.o.m. kan räkna ut att man dra ned de där gardinerna.

En dygnet runt butik mellan Åbo och Helsingfors. Det finns gott om öl även för Svenssons som gillar Sofiero (längst upp till vänster). Eftersom man har jalusier med hänglås så går det utomordentligt bra att sälja alkohol även i en butik som har öppet dygnet runt. Man kan fortsätta att omyndigförklara svenska folket på söndagar genom att låta hänglåset sitta kvar så att man måste dricka starköl på en sunkig pizzeria och därför värna om folkhälsan även i framtiden utan Systembolaget.

Så med en fortsatt hård lagstiftning så ser jag inga problem med en avmonopolisering och jag är glad att det finns spray för hösnuva även i matbutiker i Sverige efter att apoteksmonopolet föll.


Rullgardin.jpg
 

sunqan

Vinös
Fällda, ja. Men därefter har man implementerat punktskattedirektivet.
om man nu bestämmer sig föratt köra finska tricket med att göra distanshandel olaglig, är vi tillbaks på ruta ett.
en liten lj6spunkt är att ja tror en estländsk distanshandlare stämt finska staten.
Hittade detta från 2008
http://www.europarl.europa.eu/sides...+XML+V0//SV&query=QUESTION&detail=H-2008-0745
redan 2008 var eu-kommissionen lagom vaga i sitt svar, men anser att det trots rosengren skulle kunna vara ok med en inskränkning av artikel 28.
Efter en stunds letande hittar jag inget (på svenska) som tyder på att den finska tillämpningen av de två lagarna ifrågasatts i domstol. Nu kanske möjligheten att det händer i sverige är större, men det får vi se den dag frågan lyfts. Det är primärt det svenska rättssystemet som ska avgöra om eventuella inskränkningar av artikel 28 med hänvisning till art 30 är relevanta och proportionerliga.
 

SUPRA

Bäst
I det här ämnet kan vi diskutera alkoholpolitiken i dagens Sverige, bevarande eller avskaffande av monopolet, politiker eller partier som har andra åsikter än de etablerade eller andra områden som är relevanta. Ta upp intressanta frågeställningar, debattartiklar, bloggar, kampanjer och listor på politiker som vill genomföra förändringar.

Ämnet - Systembolagets vara eller icke vara - är tyvärr så stendött att det känns närapå onödigt att ens diskutera.

Att något parti skulle börja propagera för Systembolagets nerläggning, eller ens något i närheten av detta, är väl lika otroligt som att Sverigedemokraterna skulle börja propagera för fri invandring.

Apoteken gick tydligen bra att avmonopolisera. Systembolaget faller sist är min bedömning och monopolet överlever nog mig!

En bekant jobbar på HQ Systembolaget. Jag har alltid varit öppen med vad jag tyckt, och ämnet är inget som överdebatterats på något sätt de middagar vi haft gemensamt. Jag köper 95% av mina viner utomlands, och det är inte populärt ("sämre utbud, sämre priser, sämre kvalitet, sämre allt..."). Det är inget annat än en idiotförklaring av mig att jag köper dåliga viner för dyrt.

Däremot kan hen vara oerhört kritiskt till den lokala systembutiken som är lika urplockad för hen som för mig. ("Ja, butikschefen där är verkligen sämst men jag vill inte klaga eftersom jag bor lokalt och jobbar på HK och de vet om det")
Tydligen tog hen oerhört personligt på diskussionen kring Systembolaget, för middagarna sker alltmer sällan (läs aldrig) och minsta gemensamma nämnare är just denna kritik (min tolkning, kan ju vara så att jag börjat lukta bajs eller nåt).

Monopolet har verkligen lyckats med att lura Sveriges befolkning att "utbudet är sämre utomlands".
Jag vet folk som åker utomlands ofta, tom äger hus utomlands, som repeterar detta som ett mantra.
När jag ifrågasätter sanningshalten jämför de sin lokala minilivs med ett fullsortiments-bolag, eller svarar faktiskt "ja, det har du rätt i. Utbudet på Carrefour är faktiskt fullt tillräckligt. "

Hoppas på en ny mutskandal :D


:skriver:
 

Larseman

Medlem
Kollade lite på rapporten från Systembolagets alkoholforskningskonferens
http://www.systembolaget.se/Alkohol-och-halsa/Fakta-och-forskning/Alkoholforskningskonferens-2014/
Sammanfattningen på hemsidan lyfter framförallt fram följande citat från Robin Room, professor vid School of Population Health of the University of Melbourne:
– Och så de ständigt återkommande påståendena om alkoholens hälsofrämjande effekter, framför allt på hjärtat – det där stämmer inte! Både på populationsnivå och på individnivå är nettoeffekten av alkohol klart negativ.
Om man försöker få en samlad bild så pekar väldigt mycket forskning på att det finns en hälsobefrämjande effekt, likväl som det finns många negativa effekter av överkonsumtion. Varför kan eller vill inte de sammansvurna erkänna det, det man ägnar sig åt brukar kallas "publication bias" dvs att man bara lyfter fram den studie som visar det man vill visa och ignorerar alla andra, hur välgjorda eller många de än är.
Hittade det här intressanta kommentarsfältet på läkartidningens web: http://ww2.lakartidningen.se/includes/07showComments.php?articleId=18756 där Bo Willén, överläkare på medicinkliniken i Simrishamn, skriver följande spot-on-kommentar:
Att påstå att det inte finns grund för att rekommendera ett måttligt alkoholintag för bättre hälsa är ett gammeldags och moralistiskt synsätt som genomsyrat Sverige under långa tider. Hur mycket forskning som än görs, oavsett om det är i form av epidemiologiska eller kliniska studier, som övertygande bevisar att det är på det viset, så kommer representanter för detta synsätt alltid att vilja överföra sin övertygelse på omgivningen som en del i sitt sätt att se på den svenska folkhälsan.
 

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Jag är nästan kollega med denne Bo men känner mig absolut som en bror!
Att stångas mot inskränkthet är tufft, svårt, saknar positiva förstärkare och ... för själen bara så RÄTT!
Hejja Bo!

Let's all nail Robin Room and his kin to a Northern barn around Midsummer, when the mosquitoes are flying and deny him alcohol :finger:
 
Toppen