Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Årets julklapp

SV: Årets julklapp

Elvis skrev:
Men den där vingen?... Va fan, sätta en vinge från en riskokare på en italiensk sportbil. ???
Den första bilen jag körde riktigt fort, alpvägar i Italien. Svider lite att någon misshandlat en bil så här, vinge, lackering som är extremt ful och inredningen, ja, vad säger man om den.
 
Toppen