Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Armagnac Marquis de Montdidier, 50 cl från 1920

Hjälper medlemmen @Staffans som inte lyckades lägga in denna fråga

Hej, 1989 fick jag en Armagnac Marquis de Montdidier, 50 cl från 1920. Flaskan ligger i en träask. Vad kan den vara värd? Har kollat på nätet. Det finns inga från 1920 bara från 1926 och då ska värdet tydligen vara 3 500 kronor. Är det någon som vet något om detta?
 
Trådskapare
A
Hjälper medlemmen @Staffans som inte lyckades lägga in denna fråga

Hej, 1989 fick jag en Armagnac Marquis de Montdidier, 50 cl från 1920. Flaskan ligger i en träask. Vad kan den vara värd? Har kollat på nätet. Det finns inga från 1920 bara från 1926 och då ska värdet tydligen vara 3 500 kronor. Är det någon som vet något om detta?

Har inte en aning om denna flaska. Bästa tipset om du vill ha en oberoende värdering i Sverige är att kontakta Stadsauktion och be om en värdering.

Vet inte hur stor marknaden för denna typ av sprit är i Sverige så värdet kan vara högre/lägre kontra en internationell marknad baserat på det.
 
Toppen