Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Atlas de la France Vinicole - Les Vins de Bordeaux

Har ett exemplar av boken Atlas de la France Vinicole - Les Vins de Bordeaux av L. Larmat. Mitt exemplar har mjuka pärmar och är i gott skick. Boken innehåller fantastiska kartor över hela Bordeaux. Den upplaga som har är, om jag minns rätt, utgiven 1949. Hittar tyvärr ingen notering om detta i boken. Såg på nätet att enstaka kartor ur denna bok kostar mellan 60-70 USD. Säljer mitt exemplar för 1500 kr + frakt. Är ni intresserade så skicka ett meddelande.
 
Toppen