Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Bling H2O

anders

Medlem
SV: Bling H2O

R.P skrev:
Vatten för 50 USD flaskan, ska man skratta eller gråta, eller är det ett vääldigt gott vatten...?

www.blingh2o.com

Med lite tur är tanken den att om man köper en flaska så är man bevisligen helt intelligensbefriad och som sådan ska man inte tillåtas föröka sig. Alltså har man tillsatt medel som kemiskt kastrerar drickaren. Hoppas jag... 8)
 
Toppen