Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Böcker och tidningar om cigarrer?

R.P

Medlem
Skulle vara kul att få referenser på böcker och tidningar som handlar om cigarrer. Jag har "An illustrated encyclopaedia of post-revolution havana cigars" av Min Ron NEE, en helt fantastisk bok och uppslagsverk, alla som har ett intresse av cigarrer bör ha den. Men det skull vara kul att prenumerera på nån cigarrtidning och ha lite mer böcker om (speciellt kubanska) cigarrer.
 
Toppen