Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Boende i Danmark / dagspendlar till Sverige

vinovici

Medlem
Hej,

jag sitter i en ganska unik situation i och med att jag är boende i Danmark men dagspendlar till jobb i Sverige. Det har både sina fördelar och nackdelar, men när det kommer till inköp av vin, finns där då någon fördel? Jag tänker gemensamma inköp, tillbud, aktioner eller annat?
 
Toppen