Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Bordeaux 2015

Petrus.

Medlem
Ärade vinentusiaster!

Har under det senaste året börjat bygga upp en vinkällare i alfabetisk ordning och har nu kommit till Bordeaux, vilket är ovanligt god timing eftersom Bordeaux 2015 börjar trilla in i världens vinbutiker. Eftersom dagens priser på Bordeaux inte är vad de har varit sa kan jag inte bygga upp min vinkällare på samma sätt som man kunde för 30 år sedan och just därför skulle jag vilja dryfta frågorna:

Vilka Bordeaux viner är intressanta idag? Vilka slott är fortfarande värda pengarna? Vilka är bäst runt 30 EUR? 50 EUR? 100 EUR? Vilka är era favoriter? Är en flaska Petrus värd 4 flaskor Montrose? Eller 48 flaskor Chateau Nenin?
 
Toppen