Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Broadbent och Clarke på korståg mot homogeniseringen i Bordeaux.

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Man kan läsa på Decanters hemsida http://www.decanter.com/news/164745.html att herrarna Broadbent och Clarke är mäkta irriterade på den homogenisering som sker av Bordeauxvinerna. Man skyller främst på vad man kallar "the major international wine press", vem de menar med det står det naturligtvis alla att fritt spekulera om, och hävdar att vinmakare skyndar för att anpassa sina viner efter rådande normer. De rådande normerna är enligt herrarna M & C, speciellt C, som "claims he 'weeps' at the homogenisation of Bordeaux", resultatet av för hög alkohol, ny ek och konsulter.

De rackar också ner på viner från nyavärlden av samma anledning.

Vad tycker ni? är det en oroväckande utveckling i vinvärlden eller är det bara tidens tecken och en naturlig vidareutveckling? Rent generellt så kan man ju faktist se att vinerna har blivit kraftigare och kraftigare de senaste årtiondena, det var ju inte direkt så att exempelvis 1982 var ett "modernt" gjort år.
 

foppa

Medlem
SV: Broadbent och Clarke på korståg mot homogeniseringen i Bordeaux.

Jag tycker nog att homogenisrien syns till viss del och tycker det är synd. Det är ju skillnaderna som jag uppskattar.. Men man förstår ju om vinmakare som får låga betyg vill justera sin smak så att den passar in och därigenom får ett högre betyg. I slutändan så handlar det ju om att tjäna pengar.. Trist, men sant.

Det tråkiga är ju att smaken alltid förändras över tiden, så om tio eller tjugo år så lär det väl ha förändrats och då ska alla börja röra sig i en ny riktning.
 
Trådskapare
Jimmy Forsman

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Broadbent och Clarke på korståg mot homogeniseringen i Bordeaux.

Jag tycker att det är roligt att smaken förändras över tiden! Tänk så många nya stilar av vin vi kommer att få upptäcka och lära känna under de kommande åren, det gör att vi som konsumenter och vinnördar också måste hålla oss skärpta och utvecklas. Naturligtvis så kommer man ju alltid att ha favoriter, det är ju bara naturligt. Men frändringen är ju lika naturlig den. Är det inte marknadskrafter som förändrar spelreglerna på marknaden så är det naturen (med hjälp av människan) som gör det.

Naturligtvis har bordeauxvinerna blivit standardiserade till viss del pga att producenterna vill tjäna pengar, men vem vill inte tjäna pengar? Att som Clarke och Broadbent leva i någon 'det var bättre förr' mentalitet är ju lika normalt det, vi idealiserar ju det som varit och ser med misstro på förändringar. Vi kommer i framtiden också att se hur klimatförändringarna påverkar de viner vi dricker. Man kommer att behöva överge 'traditionella' odlingsområden för höghöjdsvingårdar och överge andra helt och hållet, framtidens bästa mousserande viner kommer kanske från England när temperaturen i Champagne bara duger till att göra halvtorra mousserande på grund av att frukten blir för mogen.

Jag tror att vi går en spännande, och skrämmande, framtid till mötes!
 
Toppen