Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Cafe Rotsunda

StefanAkiko

Återgår till pendeldrickning post-COVID.
Vilken galet underbar blogg!

Snubblade över denna provning då jag letade smaknoter på en gammal Banyuls. Fantastiska viner, nästan för många...

Wish I was there!

 

The Wall

Medlem
Vilken galet underbar blogg!

Snubblade över denna provning då jag letade smaknoter på en gammal Banyuls. Fantastiska viner, nästan för många...

Wish I was there!

Jamais är rätt vass på både mat och vin.
 
Toppen