Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Carl Jan Granqvist hans vinkunnande och fortsatta arbete..

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
Detta är ett ämne som under håra ord har avhandlats på www.vinklubben.se/forum. Personligen är jag av uppfattningen (en uppfattning som inte delas av den största delen av det nämnda forumets medlemmar) att Carl Jan inte är vinkunnig. Han kan inte ens med god vilja betraktas som vinkunnig även om han tidigare har fjort otroligt mycket för att öka vinmedvetenheten i Sverige under 1980talet. Jag hävdar att den status som han idag åtnjuter som 'Vinkännare' (ett ord som inte betyder ett jäkla dugg egentligen) är någonting som han åtnjuter på gamla meriter. Han har inte sysslat aktivt med vin sen boken 'Den första vinboken' kom ut 1985, och avsett om han har startat vinkällaren Grappe och Restauranghögskolan så är inte detta kriterier för vinkunskap, det är bevis för hans oerhörda entrepenörsanda och driv för att utveckla måltiden och diskussioner kring måltiden.

I och med att det däremot fortfarande efter 25 år fokuseras på hans roll som 'vinkännare' så anser jag att man tar bort fokus från det viktiga arbete han har gjort och fortfarande gör för utvecklingen av måltiden, både i Sverige och internationellt, och hans strävan av efter att göra restaurangyrket till ett attraktivt yrke att känna stolthet över och respekt för, och inte som det i mångt och mycket är idag, någonting att se ner på.

Vad tycker ni om Carl Jan, hans kunskaper och hans vision?
 

Mysonoxen

Medlem
SV: Carl Jan Granqvist hans vinkunnande och fortsatta arbete..

Som tidigare påpekats: Att inte ha en susning om vad ett Marsalavin är när man pysslat med vin så länge som han är som att bränna en straff i fotboll med öppet mål.

Kommentarer är överflödiga...
 
Toppen