Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

castel chiuro?

Magikern

Medlem
Någon här som provat Castel Chiuro av Nino Negri?

Har hört att det skall vara fantastiskt gott men mycket svårt att få tag på om man inte besöker vingården.
 
Toppen