Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

CAV 0007 - Domaine du Joncier

Caviste

Leverantör
CAV 0007 - Domaine du Joncier ligger nu uppe på hemsidan www.caviste.se och det finns fortfarande några lådor kvar.

Kraft och finess i fint samspel signerat Marine Roussel. Dessa sydrhônare från Lirac är fruktdrivna, örtiga och som gjorda för en grillad köttbit.
 
Toppen