Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Champagne-hjälp

gece

Man vänjer sig.
SV: Champagne-hjälp

kayaker skrev:
Satsa på en bra odlare. Bl.a. Bernard Hatté […]
Instämmer, Bernard Hatté Special Club 2004 för 329:- känns som ett klart bra köp i den prisklassen. Prestige-årgångsbubbel för den penningen är ju rena rånet
 
Toppen