Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Champagne - ståendes eller liggandes?

EuphoniC

Medlem
Enkel fråga - det sägs av många att Champagne ska lagras stående då moussen håller korken fuktad?

Omvänt, finns det någon direkt nackdel med att lagra Champagne liggandes?
 

Jörgen

Medlem
SV: Champagne - ståendes eller liggandes?

Lagra alltid vinflaskor liggande, gäller även champagne!
kan inte tänka mig att korken fuktas tillnärmelsevis så bra stående som liggande!
vad säger R Juhlin? Någon som vet?
 
Toppen