Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Champagneflask-estetik

SUPRA

Bäst
Måste ju säga att Chanoine Tsarine måste vara bland den minst tilltalande flaskan. ps även om bilden känns lite exotisk...

Haha den kom polaren med på nyår, så vi inledde med den. Har druckit godare. Den kom i ett "exklusivt" plåtrör.
 
Toppen