Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Cigarrer, namnge dina favoriter!

lepatrik

Medlem
SV: Cigarrer, namnge dina favoriter!

Problem att beställa från utomlands utom Don Gabriel som är inom EU, kolla priserna där för en mycket positiv överaskning - http://www.dongabriel.net/

Svenska butiker är väldigt dyra internationellt sätt, vilket suger då man gärna stötar den svenska cigarrbranschen. Detta gör jag dock genom att skjuta till tobakspangisarna på tobaksmuseet lite snabba cash och genom att köpa Carlscoronas helsvenska cigarrer :)
 
Toppen