Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Dagens tips - Bilder

Med den nya programvaran kan man bifoga bilder. Det finns ett känt problem med uppladdning från Iphone, Ipad och vissa Android-enheter som vi tittar på att lösa.

Ett sätt runt det och ett sätt som gör det enkelt att inkludera bilder är dra och släpp

ss-2013-05-17_12-37-47-png.177


Om man använder exempelvis Dropbox för att automatiskt samla bilder från sin mobil eller om man har bilder på sin dator, Facebook eller andra sidor så kan man enkelt ta bilden och släppa den i det inlägg man skriver. Automatiskt kommer bilden att laddas upp OCH den kommer att få den orientering som den har på datorn. Det här baseras på browser men både Firefox och Chrome verkar fungera. Vore bra om någon kunde testa Safari och Internet Explorer.

Ha det kul med bilder
 
Toppen