Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Dagens tips -- Sökfunktion

Har ni inte provat vår nya sökfunktion ännu? Dags för det!

Den nya sökfunktionen är betydligt mer avancerad. I den nya versionen kan man ange vem som skrivet, datum och vilken sektion man vill söka i samt den är mer exakt. Vi håller på att indexeras av Google och andra sökmotorer men den inbyggda sökfunktionen ger mycket mer. En skillnad mellan Google/Bing etc och en inbyggd sökfunktion är att de första kommer lista ämnen baserat på algoritmer som bygger på popularitet etc medans den inbyggda är en ren sökning. Kombinationen är troligen den bästa om man inte hittar ett ämne

Vill du söka via Google/Bing ange site:www.finewines.se före dit sökord. Då mycket av det som är indexerat idag bygger på den gamla strukturen så kan det uppstå situationen då ett sk 404 meddelande presenteras. Vi jobbar kontinuerligt med dessa men det kommer ta ett par månader innan sökmotorerna fullt indexerat vår nya struktur.

Capture.PNG
 
Toppen