Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Dagens tips - Tagga medlem

I och med att vi får fler och fler inlägg så blir funktionen "tagga medlem" allt mer användbar. Vad den gör är helt enkelt att meddela medlemmen och att de nämnts i ett inlägg. Beroende på inställningen får medlemmen som nämnts antingen ett email eller notifikation via Xenforo.

Det är enkelt att använda. Börja skriv @ följt av medlemsnamn så får du upp en lista av medlemmar som man kan välja från

Capture.PNG
 
Toppen