Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Daniel Berlin

Daniel Berlin är bjuder på en mycket finstämd matupplevelse i Skåne Tranås präglad av de råvaror som finns tillgängliga i närheten av restaurangen. Det är inte helt lätt att sammanfatta maten som Daniel Berlin lagar. Den är ganska minimalistisk men ändå full av värme. Det är lågmält samtidigt som smakerna är höga. Matlagningen är väldigt jordnära. Mycket av maten hämtas från den bördiga jorden utanför restaurangen och serveras sedan på ett sätt fritt från pretentioner. En utförligare rapport finns på bloggen. Maten håller en mycket hög nivå. Tyvärr kan jag inte säga samma sak om vinerna. Vinlistan är väldigt kort. Kanske beroende på att alla väljer vinpaketet. Vi var de första som valde egna viner från vinlistan. Såvitt jag förstod det bestod den uteslutande av naturliga viner.

http://starfoodscout.wordpress.com/2012 ... rlin-krog/
 
Toppen