Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Danskdjävel

Elvis

Medlem
SV: Danskdjävel

Även om jag inte begriper ett ord danska hade jag trivts bra på den här provningen.
 

Per Stade

Lege artis
SV: Danskdjävel

Elvis skrev:
Även om jag inte begriper ett ord danska hade jag trivts bra på den här provningen.


Efter en sådan lunch hade jag börjat tala danska och efter middagen i tungor!
 
Toppen