Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Den bästa champagnen ni druckit! Lista favoriterna!

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
SV: Den bästa champagnen ni druckit! Lista favoriterna!

Efter förra veckans lilla champagneinferno så seglar Krug - 88 allt mer i ensamt majestät på brukschampagne himlen, de riktigt astronomiska höjderna där CdM och VVF härskar når den inte riktigt ännu. Men den är HÖGT över alla andra just nu!
 

magnum

Epernay, Frankrike
SV: Den bästa champagnen ni druckit! Lista favoriterna!

Krug skrev:
Efter förra veckans lilla champagneinferno så seglar Krug - 88 allt mer i ensamt majestät på brukschampagne himlen, de riktigt astronomiska höjderna där CdM och VVF härskar når den inte riktigt ännu. Men den är HÖGT över alla andra just nu!
Absolut, håller med. det stora problemet är att man har färre än man vill dricka :'(
 

lepatrik

Medlem
SV: Den bästa champagnen ni druckit! Lista favoriterna!

Hehe vi drack upp Cafets sista winston magnum 85or för ett par år sedan. Det var en bra förfest
 
Toppen