Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Djuret/Burgundy/Pubologi 10 år

m_trobeck

Ständigt sökande. Rotlös.
Gick förbi på väg hem från jobbet vid 17.20-tiden.
Kö, kö, kö och lite mer folk.
Kul med så stort intresse för härliga ställen.
Dock kunde jag inte vänta så jag cyklade hemåt istället.
 
Toppen