Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Dom Ruinart box?

Är det någon som har fått en box till sin Dom Ruinart 1998? Isåfall ärjag intresserad av att köpa den. Jag ämnar ge bort en men fick ingen box där jag köpte den.
 

SUPRA

Bäst
SV: Dom Ruinart box?

Nej, fick ingen box. Säkert nån på SS lager som slängde den då det tog större plats.
 
Toppen