Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

DP 1962 - 2002....

SUPRA

Bäst
SV: DP 1962 - 2002....

1971 Dom Perignon;
Golden, amber hue, tiny bubbles. Lemon candy, yellow plums. Light and soft as velvet, nuanced, flirting, transparent, with a creamy texture. A touch bitter in the finish. Very elegant, but does it lack a bit? My fellow tasters was kinder than me..... 90


Ska dricka både vanlig och Magnum senare i år. Ser fram emot det. :)
 
Toppen