Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Europeiska vinhandlare?

David W

Medlem
Vilka butiker tycker ni är bäst att beställa vin från? Jag har inte beställt särskillt mycket och undrar om det finns vissa som är bättre än andra. Man vill ju helst inte behöva ruinera sig på frakten och dessutom vill man ju gärna veta att vinet inte kokas under frakten.

Tycker vi borde kunna få fram en lista med bra och pålitliga leverantörer.

/D
 
Toppen