Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Finewines.se på facebook.

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
De av er som inte gillar vår sida på facebook får gärna gå in och göra det. Vi erbjuder inget mer än möjligheten att få klicka "gilla". :)

Vi vill naturligtvis nå ut till så många som möjligt som är intresserade av bra viner, inte bara med vinmässan, men även i framtiden.

//J
 
Toppen