Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

finewines.se söker hjälp

Finns det några medlemmar som behärskar

  • 404 pages, 301 redirects, httaccess etc. Behöver lite hjälp med att se till att flyttade sidor kommer att fortsatt hittas. Gärna lite övergripande SEO kunskap

  • MySQL. Allmän hjälp vid flytt mellan två plattformar.

Ingen ersättning kan erbjudas men lovar att ge kred till de medlemmarna. Vid mycket jobb lär väl ett möte krävas och då får finewines.se ställa upp med dryck :)

Skicka ett PM till mig om någon har kunskap och tid.

Tack
 
Trådskapare
A
SV: finewines.se söker hjälp

Tack till medlemmarna perpro, Hagbard C och Kayaker. De hade hjälpt mig tidigare med MySQL och jag bara läste på så är nu det problemet ur världen.

301, 404, httaccess och SEO behöver vi fortsatt hjälp med
 
Toppen