Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Finewines.ses egen supermodell.

Jimmy Forsman

Missförstått geni. Gravt blygsam. Despot.
I går fick jag tillfället att plåta en riktig urping (som man säger i branschen).

En studie i grace, helt enkelt.

jetyja2a.jpg


utegena5.jpg


Du kan själv köpa kraftigt överprisade kläder på http://finewines.spreadshirt.se
 
Toppen