Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Förhandsinformation Systembolaget

Jag hittade hit till finewines just för att jag var på jakt efter information om kommande nyhetssläpp på bolaget.

När jag för ett antal år sedan började intressera mig för kommande släpp på bolaget så förlitade jag mig på DN:s Kronstam. Därefter så började jag gå direkt till bolagets webbplats och sökte på nätet. Kronstam räckte liksom inte längre. :)

Det som skapade förvåning var att det verkade som om flera tidningar och webbplatser (bl a bkwine och finewines) publicerade infon om kommande släpp långt före det att Systembolaget själva publicerade informationen.

I o m att vi nu har en monoposituation så tyckte jag att det är både fel och märkligt att informationen om kommande släpp reserverats för vissa - speciellt då informationen delvis används i kommersiella syften.

När jag vände mig till Systembolagets kundtjänst fick jag som kort svar på mitt önskemål om infogivningen att information om kommande släpp publiceras 7 dagar i förväg, "men vi på kundtjänst kan du kontakta 2 veckor före släpp".

Ville jag ha information innan dessa 7 dagar så föreslog Bolagets kundtjänst att jag "väljer ut de journalister och/eller de kanaler (tidningar, webbsidor, nyhetsbrev) som du gillar och följer dessa. "

Anledningen att allmänheten inte får ta del av informationen i förväg var; "Eftersom det kan ske justeringar in i det sista! inför en lansering väljer vi som du redan känner till att publicera information om nyheter på www.systembolaget.se en vecka (7 dagar) innan lansering. "

I det här läget skrev jag följande:
"För mig vore det värdefullt att ha mer än sju dagar på mig för att göra min egen research. Jag vill inte förlita mig enkom på journalister och bloggare och andra som blir inbjudna till era dryckesprovningar. Det är inte säkert att de tar med de fullständiga listorna - och dessutom så tar de i vissa fall betalt för sina tjänster.

"Jag ser inte poängen varför Systembolaget gynnar privata bolag att tjäna pengar på information om sina lanseringar och samtidigt undanhålla denna information från konsumenterna (och de facto Systembolagets indirekta ägare). "

" i tidigare mail framkom att kundtjänst har info om kommande lanseringar 2(!) veckor före lansering - som ett minimum borde väl denna info kunna publiceras på er webbplats?"

Jag förklarade också att jag är helt ok med att det kan ske förändringar i den preliminära listan. Jag fick till slut ett mailsvar som uttryckte förståelse för mitt önskemål. Därefter har jag fått omfattande preliminära excel-listor från bolaget. I september fick jag hela höstens preliminära släpp och i januari fick jag excel-listor på hela vårens preliminära släpp. Jag är happy. Men naturligtvis vore det ju schystare om alla fick tillgång till samma information.

Med detta sagt, hur får ni som håller i finewines er förhandsinformation? Och 'varför'?
När får ni informationen?

För en bra, tidig och transparent informationsgivning :)
 
Jag hittade hit till finewines just för att jag var på jakt efter information om kommande nyhetssläpp på bolaget.

När jag för ett antal år sedan började intressera mig för kommande släpp på bolaget så förlitade jag mig på DN:s Kronstam. Därefter så började jag gå direkt till bolagets webbplats och sökte på nätet. Kronstam räckte liksom inte längre. :)

Det som skapade förvåning var att det verkade som om flera tidningar och webbplatser (bl a bkwine och finewines) publicerade infon om kommande släpp långt före det att Systembolaget själva publicerade informationen.

I o m att vi nu har en monoposituation så tyckte jag att det är både fel och märkligt att informationen om kommande släpp reserverats för vissa - speciellt då informationen delvis används i kommersiella syften.

När jag vände mig till Systembolagets kundtjänst fick jag som kort svar på mitt önskemål om infogivningen att information om kommande släpp publiceras 7 dagar i förväg, "men vi på kundtjänst kan du kontakta 2 veckor före släpp".

Ville jag ha information innan dessa 7 dagar så föreslog Bolagets kundtjänst att jag "väljer ut de journalister och/eller de kanaler (tidningar, webbsidor, nyhetsbrev) som du gillar och följer dessa. "

Anledningen att allmänheten inte får ta del av informationen i förväg var; "Eftersom det kan ske justeringar in i det sista! inför en lansering väljer vi som du redan känner till att publicera information om nyheter på www.systembolaget.se en vecka (7 dagar) innan lansering. "

I det här läget skrev jag följande:
"För mig vore det värdefullt att ha mer än sju dagar på mig för att göra min egen research. Jag vill inte förlita mig enkom på journalister och bloggare och andra som blir inbjudna till era dryckesprovningar. Det är inte säkert att de tar med de fullständiga listorna - och dessutom så tar de i vissa fall betalt för sina tjänster.

"Jag ser inte poängen varför Systembolaget gynnar privata bolag att tjäna pengar på information om sina lanseringar och samtidigt undanhålla denna information från konsumenterna (och de facto Systembolagets indirekta ägare). "

" i tidigare mail framkom att kundtjänst har info om kommande lanseringar 2(!) veckor före lansering - som ett minimum borde väl denna info kunna publiceras på er webbplats?"

Jag förklarade också att jag är helt ok med att det kan ske förändringar i den preliminära listan. Jag fick till slut ett mailsvar som uttryckte förståelse för mitt önskemål. Därefter har jag fått omfattande preliminära excel-listor från bolaget. I september fick jag hela höstens preliminära släpp och i januari fick jag excel-listor på hela vårens preliminära släpp. Jag är happy. Men naturligtvis vore det ju schystare om alla fick tillgång till samma information.

Med detta sagt, hur får ni som håller i finewines er förhandsinformation? Och 'varför'?
När får ni informationen?

För en bra, tidig och transparent informationsgivning :)

Vi får informationen på samma sätt som dig. Via Excel som jag omvandlar till webbsidor. finewines.se får samma information som skribenter baserat på det antal läsare/medlemmar vi har. Listorna är egentligen till för att förbereda skribenter på de regelbundna provningarna Systembolaget håller. Listorna är alltid preliminära och därför (tror jag) att SB inte vill släppa ut dem på sin hemsida då det ofta är inkorrekta listor pga förändringar av olika orsaker.

Vi strävar efter att publicera dem samma dag vi får dem och jag kan garantera dig att vi inte tjänar några pengar på det, snarare tvärt om.

Vi lägger ut både tabell och PDF så att läsare på enklaste sätt kan sprida och läsa dem. Men det jag hoppas mest på är diskussionen då det är vinintresserade som skriver här. Bara att hänga på.
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
Journalistprovningarna av "breda" släpp har jag för mig sker ca 1,5 månad före släppen, för att passa för månadsvis utgivna vinpublikationer. Gissningsvis finns väl listor strax innan de provningar, så att folk vet vad de får prova.
Som varandes bloggare vill jag dock påpeka att bloggare, oavsett storleken på läsekretsen, bloggfrekvensen eller kvaliteten på skrivandet, mig veterligen inte bjuds in av Systembolaget till deras journalistprovningar. I princip är det väl medlemskap i Sveriges Vinskribenters Förening som är kriteriet för att få vara med (oavsett storleken på läsekretsen, skrivfrekvensen eller kvaliteten på skrivandet), men några som gått ur föreningen lär fortfarande få inbjudningar av SB. Medlemskretsen i sagda förening är "landets seriöst arbetade vinjournalister och -skribenter", och där ingår självklart inte vi oseriösa människor som bloggar ideellt. :)
Sedan är väl inte "seriöst arbetade vinjournalister" förbjudna att också blogga, även om det inte är bloggandet som tar dem in hos SB.

En del av importörerna bjuder däremot in utvalda bloggare till sina egna journalistprovningar, som ofta ordnas strax före vissa släpp, men då normalt med fokus på en viss producent. Många importörer ordnar ju också provningar för den breda allmänheten (eller åtminstone medlemmar i deras vinklubbar) före vissa släpp, då normalt till självkostnadspris eller något ditåt. Så det finns ett antal andra sätt för bloggare att få prova vissa viner "i förväg" än att gå på SB:s provningar.
 
Trådskapare
mad dog mikey

mad dog mikey

Medlem
Vi får informationen på samma sätt som dig. Via Excel som jag omvandlar till webbsidor. finewines.se får samma information som skribenter baserat på det antal läsare/medlemmar vi har. Listorna är egentligen till för att förbereda skribenter på de regelbundna provningarna Systembolaget håller. Listorna är alltid preliminära och därför (tror jag) att SB inte vill släppa ut dem på sin hemsida då det ofta är inkorrekta listor pga förändringar av olika orsaker.

Vi strävar efter att publicera dem samma dag vi får dem och jag kan garantera dig att vi inte tjänar några pengar på det, snarare tvärt om.

Vi lägger ut både tabell och PDF så att läsare på enklaste sätt kan sprida och läsa dem. Men det jag hoppas mest på är diskussionen då det är vinintresserade som skriver här. Bara att hänga på.

Hej Anders! För det första så tackar jag och bockar för allt jobb ni gör med sajten. Det var absolut inte så att jag försökte anklaga just finewines.se för att tjäna pengar på just detta och insinuera att ni gör något fel - mina citat var hämtade från min maildialog med systembolagets kundtjänst och en del av en allmän kritik att Systembolaget undanhåller info som ändå når allmänheten på olika sätt (och ibland på sätt som tvingar allmänheten att betala för prenumerationer av tidningar och annat).

Faktum är att jag har för mig att diverse excel-listor brukade läggas ut på systembolaget.se ..väl dolt under någon slags press-sektion. Det var många år sedan och något jag tycker borde återupptas. Argumentet att "detta kan vi inte publicera eftersom det är preliminärt" håller liksom inte. Det är bara att tydligt förklara för dom som tar del av informationen att det just är preliminärt.

M

ps. och även om finewines skulle tjäna pengar så skulle det inte röra mig ett smack, snarare tvärtom. ni gör ju det jobb som jag anser att bolaget borde göra! :)
 
Trådskapare
mad dog mikey

mad dog mikey

Medlem
Journalistprovningarna av "breda" släpp har jag för mig sker ca 1,5 månad före släppen, för att passa för månadsvis utgivna vinpublikationer. Gissningsvis finns väl listor strax innan de provningar, så att folk vet vad de får prova.
Som varandes bloggare vill jag dock påpeka att bloggare, oavsett storleken på läsekretsen, bloggfrekvensen eller kvaliteten på skrivandet, mig veterligen inte bjuds in av Systembolaget till deras journalistprovningar. I princip är det väl medlemskap i Sveriges Vinskribenters Förening som är kriteriet för att få vara med (oavsett storleken på läsekretsen, skrivfrekvensen eller kvaliteten på skrivandet), men några som gått ur föreningen lär fortfarande få inbjudningar av SB. Medlemskretsen i sagda förening är "landets seriöst arbetade vinjournalister och -skribenter", och där ingår självklart inte vi oseriösa människor som bloggar ideellt. :)
Sedan är väl inte "seriöst arbetade vinjournalister" förbjudna att också blogga, även om det inte är bloggandet som tar dem in hos SB.

En del av importörerna bjuder däremot in utvalda bloggare till sina egna journalistprovningar, som ofta ordnas strax före vissa släpp, men då normalt med fokus på en viss producent. Många importörer ordnar ju också provningar för den breda allmänheten (eller åtminstone medlemmar i deras vinklubbar) före vissa släpp, då normalt till självkostnadspris eller något ditåt. Så det finns ett antal andra sätt för bloggare att få prova vissa viner "i förväg" än att gå på SB:s provningar.
I en av mina ordväxlingar med Systembolaget sa dom att provningarna sker 2-3 månader i förväg. men det kanske varierar.
 
Hej Anders! För det första så tackar jag och bockar för allt jobb ni gör med sajten. Det var absolut inte så att jag försökte anklaga just finewines.se för att tjäna pengar på just detta och insinuera att ni gör något fel - mina citat var hämtade från min maildialog med systembolagets kundtjänst och en del av en allmän kritik att Systembolaget undanhåller info som ändå når allmänheten på olika sätt (och ibland på sätt som tvingar allmänheten att betala för prenumerationer av tidningar och annat).

Faktum är att jag har för mig att diverse excel-listor brukade läggas ut på systembolaget.se ..väl dolt under någon slags press-sektion. Det var många år sedan och något jag tycker borde återupptas. Argumentet att "detta kan vi inte publicera eftersom det är preliminärt" håller liksom inte. Det är bara att tydligt förklara för dom som tar del av informationen att det just är preliminärt.

M

ps. och även om finewines skulle tjäna pengar så skulle det inte röra mig ett smack, snarare tvärtom. ni gör ju det jobb som jag anser att bolaget borde göra! :)

Inga problem, jag tog det inte så, ville bara förtydliga då vissa som inte delar samma ideologiska syn som många medlemmar på finewines.se gärna pekar på att vi går i "alkoholindustrins" band. Ska inte finnas några tveksamheter om att så inte är fallet.

Hur vi kör i framtiden beror på. Vi växer mycket för tillfället, fler medlemmar, mer inlägg och fler läsare så vi får se hur vi tar nästa steg.
 

Patrik Sellin

fd Innertällmo Bryggeri
Inga problem, jag tog det inte så, ville bara förtydliga då vissa som inte delar samma ideologiska syn som många medlemmar på finewines.se gärna pekar på att vi går i "alkoholindustrins" band. Ska inte finnas några tveksamheter om att så inte är fallet.

Hur vi kör i framtiden beror på. Vi växer mycket för tillfället, fler medlemmar, mer inlägg och fler läsare så vi får se hur vi tar nästa steg.

Saknar webblanseringen 10/4 i den här avdelningen - och den är inte lätt att hitta på systembolaget.se heller:
http://www.systembolaget.se/Sok-dry...tersheader=Default&filters=val,&action=search
 

vintomas

Numera lågaktiv bloggare
I en av mina ordväxlingar med Systembolaget sa dom att provningarna sker 2-3 månader i förväg. men det kanske varierar.
Kan vara ännu mer än de 1,5 mån jag fick för mig, men varierar det gör det, för mer "exklusiva" släpp provas betydligt närmare släppdatum, har jag hört.
 
Trådskapare
mad dog mikey

mad dog mikey

Medlem
Kan vara ännu mer än de 1,5 mån jag fick för mig, men varierar det gör det, för mer "exklusiva" släpp provas betydligt närmare släppdatum, har jag hört.
På livetsgoda.se finns det ett kalendarium, enligt den finns det, mellan 7 april och 19 maj, inte mindre än 8 provningar hos Systembolaget. Det borde ju vara juni och ev augusti släppen..
 
Toppen