Senaste nytt
finewines.se

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Som flera kanske har märkt är sig finewines.se inte sig likt rent utseendemässigt! En uppgradering av forumets mjukvara har genomförts och temat kommer successivt att uppdateras för att bättre matcha vår tidigare färgprofil! Eventuella buggar eller feedback tas tacksamt emot i den här forumtråden!

Forumets meddelandefunktion

Vi har tyvärr haft ett fel på vår meddelandefunktion och vissa meddelanden har inte levererats till mottagaren. Problemet är åtgärdat och inga meddelandet har förlorats.

Felet uppstod för ett par veckor sedan men det observerades tyvärr lite sent. . Det verkar som att det var ett temporärt fel och att det endast uppstod vid ett enstaka tillfälle samt påverkade endast ett fåtal meddelanden
 
Toppen